› αρχή › Ορειβασία

Ορειβασία

Η Βουλγαρία προτείνει άριστες συνθήκες βουνίσιου τουρισμού, και οι προτιμώμενες διαδρομές είναι βρίσκονται στο βουνό Ρίλα. Η Μαλιόβιτσα και η Μουσαλά είναι τα πιο επισκεπτόμενα μέρη. Ρίλα προτείνει 272 γνωστές βουνίσιες διαδρόμους κατάλληλες για αλπική, αθλητική ορειβασία, bolder, βραχώδες, παγόδες και παραδοσιακή ορειβασία.

Στο Μπόροβετς μερικές φορές οργανώθηκε το κρατικό διαγωνισμό των σκι-ορειβασίας στο τομέα «ταχεία ανάβαση» που οργανώνεται από τη Βουλγαρική ομοσπονδία ορειβασίας.
Ο καιρός