› αρχή › Σκι

Σκι

Το Μπόροβετς είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκι κέντρα για το μήκος και την ικανότητα των σκι πιστών και εξοπλισμών. Οι πίστες στο Μπόροβετς προτείνουν άριστες συνθήκες για σκι, αλπικές σκι, σκι τρέξιμο, σκι άλματα, δίαθλο κ.α. Το θέρετρο προτείνει 24 πίστες για σκι, και οι πίστες για αλπικά σκι είναι με συνολικό μήκος 58 χλμ. Οι πίστες είναι με διάφορη δυσκολία  και είναι κατάλληλες όπως για αρχάριους έτσι και για προηγουμένους. Σκι εκπαιδευτές από διάφορα σκι σχολεία  στη περιοχή προτείνουν διάφορα προγράμματα για όλες τις ηλικίες και επίπεδα.

Στο σκι θέρετρο Μπόροβετς υπάρχουν 3 ζώνες για σκι:
· Σκι κέντρο Κεντρικό Μπόροβετς – από 1337 μέτρα μέχρι 1780 μέτρα υψόμετρο.
· Σκι κέντρο Ιάστρεμπετς – από 1340 μέτρα μέχρι 2369 μέτρα υψόμετρο.
· Σκι κέντρο Μαρκουντζίκ – από 2340 μέτρα μέχρι
Ο καιρός